Bosib chiqarish

Intеrnеt xizmatiga tariflar

 • "Start" tarif rejasi
  "Active" tarif rejasi
  "Life" tarif rejasi
  "Life Plus" tarif rejasi
  "Life Time" tarif rejasi
  "Night-Racer" tarif rejasi
  "ZiyoNET" tarif rejasi
  "RUN" tarif rejasi
  "Record" tarif rejasi
  "IPTV" tarif rejasi

  ADSL texnologiyasi bo‘yicha ulanish

  "Start" seriyasi - cheklangan trafik bilan

  Tarif rejasi Abonent to‘lovi, so‘m Internet tarmog‘iga ulanish tezligi, Kbit/sek «Tas-IX» tarmog‘iga ulanish tezligi, Kbit/sek Tashqi trafik kiritilgan limiti, Mb Limitdan ortiqcha 1 Mb narxi, so‘m
  Kunduzi 09:00-23:00 Tunda
  23:00-09:00

  Start-1

  9 000

  256 gacha

  512 gacha

  600

  50

  15

  Start-2

  17 000

  256 gacha

  512 gacha

  1200

  35

  12

  Start-3

  25 000

  512 gacha

  1024 gacha

  2400

  35

  12

  Start-4

  30 000

  512 gacha

  1536 gacha

  3500

  35

  12

   

  "Active" seriyasi - cheklangan trafik bilan

  Tarif rejasi Abonent to‘lovi, so‘m Internet tarmog‘iga
  ulanish te
  zligi,
  Kbit/se
  k
  «Tas-IX» tarmog‘iga
  ulanish tezligi,
  Kbit/sek
  Tashqi trafik kiritilgan limiti, Mb Limitdan ortiqcha 1 Mb narxi, so‘m
  Kunduzi 09:00-23:00 Tunda
  23:00-09:00

  Active-1

  35 000

  1024 gacha

  2048 gacha

  5 500

  25

  12

  Active-1+

  48 000

  1536 gacha

  2048 gacha

  8 250

  25

  12

  Active-2

  60 000

  2048 gacha

  2048 gacha

  11 000

  25

  12

  Active-2+

  75 000

  2048 gacha

  2048 gacha

  13 750

  25

  12

  Active-3

  85 000

  2048 gacha

  2048 gacha

  15 400

  20

  10

  Active-3+

  100 000

  2048 gacha

  2048 gacha

  18 000

  20

  10

  Izoh: «Active» seriyasi tarif rejalari abonentlarga ADSL/FTTB texnologiyasi bo‘yicha taqdim etiladi.

  "Life" seriyasi – trafigi cheklanmagan

  Tarif rejasi Abonent to‘lovi, so‘m Internet tarmog‘iga, Kbit/sek «Tas-IX» tarmog‘iga, Kbit/sek
  Life-1* 35 000 128 gacha 2048 gacha
  Life-2** 50 000 256 gacha 2048 gacha
  Life-3*** 75 000 512 gacha 2048 gacha
  Life-4**** 95 000 1024 gacha 2048 gacha
  Life-5***** 170 000 2048 gacha 2048 gacha
  Life-6****** 300 000 4096 gacha****** 4096 gacha******

  Izoh: «Life» seriyasi tarif rejalari abonentlarga ADSL/FTTB texnologiyasi bo‘yicha taqdim etiladi.

  * «Life-1»tarif rejasida, Internet tarmog‘idan kirish trafiki cheklangan limiti kalendar oyi davomida 20 Gbayt dan oshib ketganda, Internet tashqi tarmog‘idan foydalanish tezligi 64 kbit/sekundgacha pasayadi. TAS-IX tarmog‘iga ulanish tezligi o‘zgarmaydi. Internet tarmog‘iga ulanish dastlabki tezligi keyingi oy 1 kunidan tiklanadi.

  ** «Life-2»tarif rejasida, Internet tarmog‘idan kirish trafiki cheklangan limiti kalendar oyi davomida 30 Gbayt dan oshib ketganda, Internet tashqi tarmog‘idan foydalanish tezligi 128 kbit/sekundgacha pasayadi. TAS-IX tarmog‘iga ulanish tezligi o‘zgarmaydi. Internet tarmog‘iga ulanish dastlabki tezligi keyingi oy 1 kunidan tiklanadi.

  *** «Life-3»tarif rejasida, Internet tarmog‘idan kirish trafiki cheklangan limiti kalendar oyi davomida 35 Gbayt dan oshib ketganda, Internet tashqi tarmog‘idan foydalanish tezligi 128 kbit/sekundgacha pasayadi. TAS-IX tarmog‘iga ulanish tezligi o‘zgarmaydi. Internet tarmog‘iga ulanish dastlabki tezligi keyingi oy 1 kunidan tiklanadi.

  **** «Life-4»tarif rejasida, Internet tarmog‘idan kirish trafiki cheklangan limiti kalendar oyi davomida 60 Gbayt dan oshib ketganda, Internet tashqi tarmog‘idan foydalanish tezligi 256 kbit/sekundgacha pasayadi. TAS-IX tarmog‘iga ulanish tezligi o‘zgarmaydi. Internet tarmog‘iga ulanish dastlabki tezligi keyingi oy 1 kunidan tiklanadi.

  ***** «Life-5»tarif rejasida, Internet tarmog‘idan kirish trafiki cheklangan limiti kalendar oyi davomida 75 Gbayt dan oshib ketganda, Internet tashqi tarmog‘idan foydalanish tezligi 512 kbit/sekundgacha pasayadi. TAS-IX tarmog‘iga ulanish tezligi o‘zgarmaydi. Internet tarmog‘iga ulanish dastlabki tezligi keyingi oy 1 kunidan tiklanadi.

  ****** «Life-6»tarif rejasida, Internet tarmog‘idan kirish trafiki cheklangan limiti kalendar oyi davomida 90 Gbayt dan oshib ketganda, Internet tashqi tarmog‘idan foydalanish tezligi 512 kbit/sekundgacha pasayadi. TAS-IX tarmog‘iga ulanish tezligi o‘zgarmaydi. Internet tarmog‘iga ulanish dastlabki tezligi keyingi oy 1 kunidan tiklanadi.

  ****** аbonentlarga faqat FTTB texnologiyasi bo‘yicha taqdim etiladi.

  «Life plus» seriyasi – trafigi cheklanmagan

  Tarif rejalari Abonent to‘lovi,
  so‘m
  Internet tarmog‘iga
  ulanish tezligi,
  Kbit/s.
  «Tas-IX» tarmog‘iga
  ulanish tezligi,
  Kbit/s.
  Tashqi trafikka
  kiritlgan limit,
  Mb
  Life plus - 1 150 000 1024 gacha 2048 gacha Cheklanmagan
  Life plus - 2 200 000 2048 gacha 4096 gacha Cheklanmagan

  «Life time» seriyasi – cheklanmagan trafik

  Tarif rejalari Abonent to‘lovi,
  so‘m
  Internet tarmog‘iga soat
  18:00 dan 00:00 gacha,
  ulanish tezligi,
  Kbit/s.
  Internet tarmog‘iga soat
  00:00 dan 18:00 gacha,
  ulanish tezligi,
  Kbit/s.
  «Tas-IX» tarmog‘iga
  ulanish tezligi,
  Kbit/s.
  Tashqi trafikka
  kiritlgan limit,
  Mb
  Life time - 1 110 000 256 gacha 1024 gacha 2048 gacha Cheklanmagan
  Life time - 2 150 000 512 gacha 2048 gacha 4096 gacha Cheklanmagan

  «Life plus» va «Life time» seriyalari tarif rejalari xDSL/FTTx texnologiyalari bo‘yicha abonentlarga taqdim etiladi.

  «Night Racer»* seriyasi — tungi tarif-rejalari

  Tarif reja Abon. to‘lovi, so‘m Internet tarmog‘iga ulanish tezligi 09:00 - 00:00, Kbit/s. Internet tarmog‘iga ulanish tezligi 00:00 - 09:00, Kbit/s. «Tas-IX»ga ulanish tezligi, Kbit/s. Tashqi trafikka kiritilgan limit, Mb Limitdan tashqari 1 Mb narxi, so‘m
  Kunduzi
  09:00 - 00:00
  Tunda
  00:00 - 09:00
  Night Racer* 55 000 1024 gacha 2048 gacha 2048 gacha 3 500 50 Cheksiz
  Night Racer+ 100 000 256 gacha 2048 gacha 2048 gacha Cheksiz Cheksiz

  *«Night Racer» seriyasi 2014-yil 1-apreldan amal qiladi

  Izoh: «Night-Racer» seriyasi tarif rejasi abonentlarga ADSL/FTTB texnologiyasi bo‘yicha taqdim etiladi.

  «Night-Racer» tarif rejasida tashqi trafik kiritilgan limiti faqat kunduz kuni sarflanadi, tungi vaqti hisobga olinmaydi.


  «ZiyoNET» tarif rejalari seriyalari

  Tarif rejasi Abonentlik
  to‘lovi, so‘m
  Internet tarmog‘iga
  ulanish tezligi,
  Mbit/s.
  TAS-IX zonasida
  «ZiyoNET» tarmog‘iga
  kiritilgan limit
  «ZiyoNET» tarmog‘iga
  tashqi trafikka
  kiritilgan limit
  Limitdan tashqari
  1 Mb narxi, so‘m
  ZiyoNET Start 12 000 1 gacha Limitsiz 3 000 MB 10
  ZiyoNET Active 18 000 2 gacha Limitsiz 5 000 MB 10
  ZiyoNET Life 25 000 2 gacha Limitsiz Limitsiz  

  «ZiyoNET» seriyalari tarif rejalariga ulanishda TAS-IX zonasida faqat «ZiyoNET» tarmog‘i axborot resurslari yagona reyestriga kiritilgan Internet tarmog‘i tashqi saytlarga ulanish taqdim etiladi. Internet tarmog‘ining qolgan tashqi saytlari TAS-IX zonasida cheklanadi. TAS-IX zonasida «ZiyoNET» tarmog‘i ichida trafik hajmi cheklanmagan.

  Cheklangan trafikli «RUN» seriyasi

  Tarif rejasi Abonent to‘lovi, so‘m Internet tarmog‘iga ulanish tezligi, Mbit /s. «Tas-IX» ga ulanish tezligi, Mbit /s. Tashqi trafikka kiritilgan limit, MB Limitdan tashqari 1 Mb narxi, so‘m
  kun 09:00-01:00 /
  tun 01:00-09:00
  RUN-1 50 000 3 gacha 5 gacha 8 500 25/8
  RUN-2 70 000 5 gacha 7 gacha 16 500 25/8
  RUN-3 100 000 7 gacha 9 gacha 25 000 20/8
  RUN-4 150 000 9 gacha 12 gacha 40 000 20/8
  RUN-5 225 000 12 gacha 12 gacha 80 000 20/8

  FTTB texnologiyasi bo‘yicha ulanish

  "Record" seriyasi — cheklangan trafik

  Tarif rejasi Abonent to‘lovi, so'm Internet tarmog‘iga
  ulanish tezligi, Kbit/sek
  «Tas-IX» tarmog‘iga
  ulanish tezligi, Kbit/sek
  Tashqi trafik kiritilgan limiti, Mb Limitdan ortiqcha 1 Mb narxi, so‘m
  Kunduzi
  09:00-01:00
  Tunda
  01:00-09:00
  Record-0 10 000 1024 gacha 1024 gacha 600 40 8
  Record-1 20 000 1024 gacha 1024 gacha 2500 40 8
  Record-2 30 000 2048 gacha 2048 gacha 3500 35 8
  Record-3 45 000 4096 gacha 4096 gacha 4500 30 8
  Record-4 60 000 6144 gacha 6144 gacha 5500 25 8
  Record-5 80 000 8192 gacha 8192 gacha 6500 20 8
  Record-6 150 000 8192 gacha 8192 gacha 12 000 20 8

  «Record» seriyasi tarif rejasi FTTB texnologiyasi bo‘yicha Internetga keng polosali ulanish abonentlariga taqdim etiladi, texnik imkoniyatlari mavjud bo‘lgan hollarda ko‘rsatiladi.

   

  Jismoniy shaxslar uchun IPTV xizmati

  "IPTV" - tarif rejasi

  Tarif rejasi Kanallar soni Abonent to‘lovi, so‘mda
  IPTV* 60 15 000

  * "IPTV" tarif rejasi o‘z ichiga abonentlik uskunalari (STB pristavkasi va boshqalar) ning bahosini olmaydi, texnik imkoniyatlar mavjudligida amalga oshiriladi.

  Kanallar ro‘yxatini bu yerda ko‘rish mumkin.

  IPTV qo‘shimcha xizmatlariga tariflar – Video on Demand (VoD)

  Хizmat nomi Narxi, so‘m
  Chet el badiiy filmi 4 000
  O‘zbek tilida film 3 500
  O‘zbek tilida serial, 1 seriya 400
  Chet el seriali, 1 seriya 400
  Мultiplikatsion serial, 1 seriya 400
  Мultiplikatsion film 3 000
  Hujjatli film 3 000
  Кo‘ngil ochar va sport ko‘rsatuvlari 2 000

  Litsenziyali dasturiy mahsulotlarni taqdim etish xizmatlari, IPTV qo‘shimcha xizmatlari abonent balansida yetarlicha mablag‘ bo‘lgan hollarda taqdim etiladi.

  Buyutrma kontent tomosha qilish uchun 24 soat davomida taqdim etiladi, shu muddat tugagandan so‘ng tomosha qilish blokirovka qilinadi, foydalanishni qaytadan tiklash uchun to‘lov takroran amalga oshiriladi. Narxi bir audiovizual asarga murojaat etish holati uchun ko‘rsatilgan.

  "Start" tarif rejasi
  "Active" tarif rejasi
  "Life" tarif rejasi
  "Life Plus" tarif rejasi
  "Life Time" tarif rejasi
  "Night-Racer" tarif rejasi
  "ZiyoNET" tarif rejasi
  "RUN" tarif rejasi
  "Record" tarif rejasi
  "IPTV" tarif rejasi

  Eslatma:

  UZONLINE FTTB texnologiyasi bo‘yicha xizmatlarga ulanish bepul

  ADSL texnologiyasidan FTTB texnologiyasi xizmatlariga o‘tish bepul.

  UZONLINE ADSL texnologiyasi bo‘yicha xizmatlarga ulanish bepul.

  Tariflar faqat uyda foydalanish uchun mo‘ljallangan — telefon liniyasi faqat turar-joy fondida ro‘yxatda bo‘lishi kerak, shartnoma faqat jismoniy shaxs bilan tuziladi. Taqdim etilayotgan xizmatlardan uy sharoitidan boshqa holatlarda foydalanilayotganligi aniqlanganda Kompaniya dastlabki og‘ohlantirishsiz darhol Abonentni uzib qo‘yish huquqiga ega.

  Barcha narxlar so‘mda QQS’ni hisobga olib ko‘rsatilgan.

  Faqat tashqi trafik tarifikatsiya qilinadi. «TAS-IX» tarmog‘i doirasidagi trafik tarifikatsiya qilinmaydi.

  Trafik kiritilgan limiti hajmi qayd etilgan va kun vaqtiga bog‘liq emas.

  Trafik abonent to‘lovi limiti sarflanmagan hajmi keyingi oyga o‘tkazilmaydi.

  Joriy oy davomida Abonentni ulash hollarida (1-sanadan boshqa sanada), Abonent to`lovi hajmi va Abonent to`lovi’ga kiritilgan trafik limiti ulangan kundan joriy oy oxirgi kunigacha proportsional qayta hisoblanadi.

  Tarif rejasini almashtirish shartlari, tariflash va xizmatlarni rezervlashtirish qoidalari Ommaviy Ofertaga ilovada batafsil ko‘rsatilgan.

  Xizmatlarni rezervlashtirish narxi (vaqtinchalik, shu jumladan, to‘lovni amalga oshirmaganligi uchun o‘chirish) bir oyga 7000 so‘m. Rezervlashtirish maksimal muddati — 2 oy, yiliga 2 martadan ko‘p emas.

  Ko‘rsatib o‘tilgan tariflar doirasida xizmatlar ko‘rsatish va tariflarni belgilash boshqa batafsil qoidalari Ommaviy Ofertaga ilovada ko‘rsatilgan.

«Business Time» seriyasi – kunduzi va tungi vaqtlarda cheklanmagan trafikli tarif rejalari

Tarif rejasi Abonentlik
to‘lovi, so‘m
Internet tarmog‘iga
ulanish tezligi
soat 08:00 dan
20:00 gacha, Mbit/s.
Internet tarmog‘iga
ulanish tezligi
soat 20:00 dan
08:00 gacha, Kbit/s.
«Tas-IX» tarmog‘iga
ulanish tezligi,
Mbit/s.
Kiritilgan limit
Business Time - 0 165 000 0,5 gacha 128 gacha 2 gacha Cheklanmagan
Business Time - 1 300 000 1 gacha 256 gacha 2 gacha Cheklanmagan
Business Time - 2 555 000 2 gacha 512 gacha 4 gacha Cheklanmagan
Business Time - 3 765 000 3 gacha 768 gacha 6 gacha Cheklanmagan
Business Time - 4 930 000 4 gacha 1024 gacha 8 gacha Cheklanmagan
Business Time - 5 1 070 000 5 gacha 1536 gacha 10 gacha Cheklanmagan
Business Time - 6 1 180 000 6 gacha 1536 gacha 12 gacha Cheklanmagan
Business Time - 7 1 265 000 7 gacha 2048 gacha 14 gacha Cheklanmagan
Business Time - 8 1 330 000 8 gacha 2048 gacha 16 gacha Cheklanmagan
Business Time - 9 1 380 000 9 gacha 2560 gacha 18 gacha Cheklanmagan
Business Time - 10 1 410 000 10 gacha 2560 gacha 20 gacha Cheklanmagan

Izoh: «Business Time» seriyasi tarif rejalari ADSL/FTTx texnologiyalari bo‘yicha (yuridik va jismoniy shaxs) abonentlarga taqdim etiladi.

«Byudjet.UZ» seriyasi - Byudjet tashkilotlari uchun Tas-IX tarmog‘iga cheklanmagan trafikli tarif rejalari

Tarif rejasi Abonent to‘lovi, so‘m «Tas-IX» ga ulanish tezligi, Kbit /s. «Tas-IX»ga kiritilgan limit
Byudjet.UZ-128 20 000 128 gacha Cheklanmagan
Byudjet.UZ-256 25 000 256 gacha Cheklanmagan
Byudjet.UZ-512 30 000 512 gacha Cheklanmagan
Byudjet.UZ-1024 35 000 1024 gacha Cheklanmagan
Byudjet.UZ-2048 45 000 2048 gacha Cheklanmagan

Izoh: «Byudjet.UZ» seriyasi tarif rejalarida Internet tarmog‘iga (xalqaro kanallarga chiqishsiz) ulanish taqdim etilmaydi.

«Payment» tarif rejasi

Tarif rejasi Abonent to‘lovi, so‘m Ulanish tezligi, Kbit/s.

Payment

25 000

512 gacha

«Payment» tarif rejasi faqat «UZCARD» banklararo to‘lov tizimlari (YAUPM(Yagona Umumrespublika Protsessing Markazi), ixtisoslashgan to‘lov tizimlari va mobil aloqasi operatorlari dilerlik portallari orqali aholidan telekommunikatsiya va boshqa xizmatlar uchun to‘lovlar qabul qilishni amalga oshiruvchi yuridik va xususiy tadbirkor shaxslar uchun mo‘ljallangan. Mazkur tarif rejasiga ulanish faqat to‘lov tizimlari, mobil aloqasi operatorlari dilerlik portallari tarmoqlari saytlarida ochiq bo‘lib, ushbu tarmoqlar trafigi cheklanmagan. Internet tarmog‘iga va «Tas-IX» tarmog‘iga ulanish – yopiq.

Umumta’lim maktablari, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari, oily ta’lim muassasalari, yoshlar tashkiloti, axborot-kutubxona muassasalari, muzey va boshqa ta’limiy, ilmiy va madaniy-ma’rifiy muassasalarining «ZiyoNET» tarmog‘iga ulanishi uchun «O‘zbektelekom» AK kafolatlangan bazaviy xizmatlar tarif rejalari

Xizmatlar nomi «ZiyoNET» tarmog‘iga ulanish tezligi «ZiyoNET» tarmog‘i trafigiga kiritilgan limit Internet tarmog‘iga ulanish tezligi Internet tarmog‘i trafigiga kiritilgan limit(oyiga) Narxni boshqarish organi tomonidan deklaratsiyalangan tarif (so‘m, QQS hisobga olingan)
xDSL texnologiyasi bo‘yicha ulanish
ZiyoNET-1 512 Kbit/s. Limitsiz 128 Kbit/s. 700 MB 19 061
ZiyoNET-2 1 Mbit/s. Limitsiz 256 Kbit/s. 1 000 MB 21 057
ZiyoNET-3 1 Mbit/s. Limitsiz 512 Kbit/s. 1 200 MB 26 647
FTTx texnologiyasi bo‘yicha ulanish
ZiyoNET fast-1 1 Mbit/s. Limitsiz 512 Kbit/s. 2 800 MB 39 424
ZiyoNET fast-2 1 Mbit/s. Limitsiz 1 Mbit/s. 5 000 MB 96 918
ZiyoNET fast-3 2 Mbit/s. Limitsiz 2 Mbit/s. Limitsiz 1 441 101

Izoh:
1. Bir oylik trafikka kiritilgan limit tugashi bilan «ZiyoNET» tarmog‘iga Internet tarmog‘ining ulanishi uzib qo‘yilmaydi.
2. Ulanish texnik imkoniyat mavjudligida amalga oshiriladi.
3. Abonentlik uskunalari qimmati abonent to‘lovi tarkibiga kirmaydi.
4. Hisobot Shartnoma va Kompaniyaning «Xizmatlarni taqdim etish Qoidalari va shartlari» ga asosan amalga oshiriladi.
5. TAS-IX zonasida Internet tashqi saytlari «ZiyoNet» tarif rejalariga ulanish faqat «ZiyoNET» axborot-resurslar tarmog‘i yagona reestr asosida amalga oshiriladi (sites.ziyonet.uz), qolgan TAS-IX zonasida Internet tashqi saytlariga ulanib bo‘lmaydi.

Yuridik shaxslar uchun IPTV xizmati

"IPTV" - tarif rejasi

Tarif rejasi Kanallar soni Abonent to‘lovi, so‘mda
IPTV* 60 18 000
IPTV-10** 60 12 000

* «IPTV»tarif rejasi abonentlik uskunasi narxini o‘z ichiga olmaydi (pristavka STB va shu kabilar), texnik imkoniyat mavjud hollarda taqdim etiladi.

** IPTV-10 tarif rejasi po bir manzilda FTTB texnologiyasi bo‘yicha IPTV 10 va undan ortiq nuqtalar ulagan yuridik shaxslarga taqdim etiladi.

Kanallar ro‘yxatini bu yerda ko‘rish mumkin.

IPTV qo‘shimcha xizmatlariga tariflar – Video on Demand (VoD)

Хizmat nomi Narxi, so‘m
Chet el badiiy filmi 4 000
O‘zbek tilida film 3 500
O‘zbek tilida serial, 1 seriya 400
Chet el seriali, 1 seriya 400
Мultiplikatsion serial, 1 seriya 400
Мultiplikatsion film 3 000
Hujjatli film 3 000
Кo‘ngil ochar va sport ko‘rsatuvlari 2 000

Litsenziyali dasturiy mahsulotlarni taqdim etish xizmatlari, IPTV qo‘shimcha xizmatlari abonent balansida yetarlicha mablag‘ bo‘lgan hollarda taqdim etiladi.

Buyutrma kontent tomosha qilish uchun 24 soat davomida taqdim etiladi, shu muddat tugagandan so‘ng tomosha qilish blokirovka qilinadi, foydalanishni qaytadan tiklash uchun to‘lov takroran amalga oshiriladi. Narxi bir audiovizual asarga murojaat etish holati uchun ko‘rsatilgan.

Eslatma:

«UZONLINE Business» tariflari yuridik shaxslar va xususiy tadbirkorlar uchun mo‘ljallangan.

UZONLINE FTTB/GPON texnologiyasi bo‘yicha xizmatiga ulashni qayd etish uchun yagona to‘lov - 80 000 so‘m.

UZONLINE ADSL texnologiyasi bo‘yicha xizmatlarga ulanish bepul.

Barcha narxlar QQS hisobga olinib ko‘rsatilgan.

Ko‘rsatib o‘tilgan tariflar doirasida xizmat ko‘rsatish va tariflash boshqa batafsil qoidalari Ommaviy Oferta 1-ilovasida keltirilgan.

"Office" tarif rejasi
"Business" tarif rejasi
"Business Unlimited" tarif rejasi
"Business Time" tarif rejasi
"Byudjet.UZ" tarif rejasi
«Payment» tarif rejasi
"ZiyoNET" tarif rejasi
"IPTV" tarif rejasi